Tjänster

Här kan du läsa om de tjänster vi bjuder. Kontakta oss för ett kostnadsförslag!

Byggnadskonstruktion

Vi utför stora som små uppdrag av varierande art och har erfarenhet från såväl betongkonstruktioner som trä- och stålkonstruktioner. Har ni en skiss eller en arkitektritning så funderar vi ut olika konstruktionslösningar åt Er. Vi skissar, dimensionerar, ritar och ser till att Er vision får bärighet! Vi utför statiska beräkningar och stabilitetsanalyser mm. gällande allt från enklare avväxlingar till avancerade byggnadsstommar.

När det gäller projekteringsverktyg arbetar vi med de senaste programmen från Trimble/Tekla & Autodesk® som stödjer 3D/BIM-projektering fullt ut.

Som kund behöver man inte ha tillgång till dyra, avancerade CAD-program för att ta del av våra ritningsmodeller. Autodesk® Design Review, DWG TrueView samt Tekla BIMsight kan laddas ner kostnadsfritt via länkarna nedan.

Prefabprojektering

Vi har lång erfarenhet av projektering när det gäller prefabricerade betongstommar och har arbetat i flertalet stora projekt med flera av de största aktörerna i Sverige på Prefabmarknaden. Exempel på produkter som vi kan konstruera är plattbärlag, skalvägg, massivvägg, massivbjälklag, balkonger, pelare, balkar och utfackningsväggar.

Vi kan ta helhetsansvaret i, eller delar av, ett projekt och levererar montageritningar, armeringsritningar, elementritningar, montagedetaljer och övrigt som behövs för att fabriken och byggarbetsplatsen ska kunna tillverka och uppföra betongstommen.

Läs mer om prefabricering via länken nedan.

P som i planering och projektering

BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under den inledande fasen av planering och projektering. I ansvaret ingår att sammanställa underlag från olika projektörer, såsom arkitekter, ingenjörer och övriga tekniska konsulter i syfte att erhålla en säker arbetsmiljö.

Rent konkret innebär det att BAS-P granskar projektörernas ritningar och andra tekniska beskrivningar och utifrån dessa i byggprojektets arbetsmiljöplan inkluderar hur verksamheten ska bedrivas så att olika arbeten inte skapar risker för varandra.

Det är också viktigt att komma ihåg att arbetsmiljöplanen måste vara upprättad innan den aktuella byggarbetsplatsen etableras och om detta inte görs kan BAS-P tvingas att betala en sanktionsavgift. Byggherren, eller den uppdragstagare till vilken ansvaret överlåtits, ska dessutom lämna in en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas.

Kontakta oss

Låt oss hjälpa dig med ditt projekt!