Sothönan, Katrineholm

Om- & tillbyggnad av industrilokaler. Peab är Totalentreprenör & vår beställare.

Fler projekt

Sandtorp, Norrköping

Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage