Postnord, Katrineholm

På uppdrag av Sörmländska Bygg- & Betong AB tar vi fram pål- och grundkonstruktioner till detta projekt.

Fler projekt

Sandtorp, Norrköping

Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage