Kv. Dynamiken, Linköping

Nybyggnation av skola och kontor med parkeringsgarage där ED Bygg AB är vår beställare. Kvarteret Dynamiken ligger i Ebbepark som är en del av stadsdelen Valla i Linköping. Slutkund är Lejonfastigheter AB. Jodacons uppdrag är att som huvudkonstruktör samordna prefabkonstruktioner och att ta fram grundläggning, tak och övriga kompletteringskonstruktioner.

Fler projekt

Sandtorp, Norrköping

Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage