Kv. Brödet, Norrköping

Norrevo Fastigheter AB uppförde ett nytt äldreboende med 60 nya lägenheter med en modern och hög standard. Erlandsson Bygg AB var totalentreprenör och Jodacon Engineering var huvudkonstruktör i detta projekt. 

Fler projekt

Sandtorp, Norrköping

Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage