Klingsborgsskolan, Norrköping

Norrköpings Kommun bygger om och till nya Klingsborgsskolan på Holmstagatan 17. Jodacon Engineering har K-uppdraget i denna generalentreprenad.

Fler projekt

Sandtorp, Norrköping

Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage