Ishall, Katrineholm

I uppdrag åt Katrineholms kommun & Tegelstaden Bygg Ab är Jodacon huvudkonstruktör i detta projekt där en ny ishall projekteras.

Fler projekt

Sandtorp, Norrköping

Nybyggnation av  50 lägenheter fördelat på tre huskroppar; LSS-boende och bostadsrätter med parkeringsgarage