Konsulttjänster inom bygg
Jodacon Engineering AB

Vi är ett tjänsteföretag inom byggsektorn med inriktning på byggnadskonstruktion och projektering. Oavsett om Ni vill ha bygglovshandlingar till ett nytt garage eller konstruktionsritningar till ett tio-våningshus så kan vi på Jodacon tillgodose Era behov.

Vi har mångårig erfarenhet av konstruktionsuppdrag och är anslutna till SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund, vilket borgar för en hög kvalitet och god yrkesetik.

Affärsidé

Jodacon ska vara ett lokalt förankrat byggkonsultföretag som erbjuder ett brett sortiment av konsulttjänster inom bygg- och byggindustrisektorn. Primära tjänster är byggnadskonstruktion och projektering.

Vision

Jodacon ska vara kundens första val som leverantör av konstruktionstjänster i Katrineholm med omnejd och vara en kvalitativ resurs för såväl byggentreprenörer och byggindustriföretag i Mellansverige.

exempel på projekt:

Här är ett smakprov på några av våra projekt.

Dufvegården Vårdboende

Katrineholm
Jodacon har fått uppdraget som både huvudkonstruktör och prefabkonstruktör i detta projekt.

Katrineholms Kommun är beställare och Tegelstaden Bygg AB är entreprenör i denna samverkansentreprenad där ca 97 lägenheter och storkök mm. ska projekteras.
Läs mer

Kv. Palmen

Katrineholm
Tegelstaden Bygg AB har anlitade oss som huvudkonstruktör till detta flerbostadsprojekt mitt i centrala Katrineholm, granne med Katrineholms Kyrka.
Läs mer

Kv. Garvaren

Norrköping
Ett utmanande bostadsprojekt mitt i centrala Norrköping! Botrygg Bygg AB bygger 52 lägenheter där Arkitektur + Development står för arkitekturen.

Projektering pågår fram till sommaren!
Läs mer

UNUM

Täby
Jodacon har fick uppdraget som huvudkonstruktör i detta projekt. Platsgjuten källare med pålning samt prefabstomme från Benders. UNUM präglas av ett inspirerande nytänk som kombinerar funktion med estetik. Med genomtänkta planlösningar optimeras bostadsytan, samtidigt som omsorgsfullt utformade interiörer adderar det lilla extra.
Läs mer