Tjänster

Byggnadskonstruktion:

Vi utför stora som små uppdrag av varierande art och har erfarenhet från såväl betongkonstruktioner som trä- och stålkonstruktioner. Har ni en skiss eller en arkitektritning så funderar vi ut olika konstruktionslösningar åt Er. Vi skissar, dimensionerar, ritar och ser till att Er vision får bärighet! Vi utför statiska beräkningar och stabilitetsanalyser mm. gällande allt från enklare avväxlingar till avancerade byggnadsstommar.

När det gäller projekteringsverktyg arbetar vi med de senaste programmen från Trimble/Tekla & Autodesk® som stödjer 3D/BIM-projektering fullt ut.

  Byggnadskonstruktion

 

Konstruktionsritning 2D

 

Konstruktionsritning 3D

Som kund behöver man inte ha tillgång till dyra, avancerade CAD-program för att ta del av våra ritningsmodeller. Autodesk® Design Review och Autodesk® DWG TrueView är gratis och kan laddas ner hos Autodesk och Tekla BIMsight kan laddas ned på: https://www.teklabimsight.com/

 

 

Prefabprojektering:

Vi har lång erfarenhet av projektering när det gäller prefabricerade betongstommar och har arbetat i flertalet stora projekt med flera av de största aktörerna i Sverige på Prefabmarknaden. Exempel på produkter som vi kan konstruera är plattbärlag, skalvägg, massivvägg, massivbjälklag, balkonger, pelare, balkar och utfackningsväggar. Vi kan ta helhetsansvaret i, eller delar av, ett projekt och levererar montageritningar, armeringsritningar, elementritningar, montagedetaljer och övrigt som behövs för att fabriken och byggarbetsplatsen ska kunna tillverka och uppföra betongstommen.

 


Projektledning inom prefab


BAS-P:

Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P) respektive utförandet (BAS-U). Det gäller även för mindre arbeten av servicekaraktär eller fastighetsunderhåll.