Vi hälsar Max Yngve välkommen till Jodacon!

2017-08-14 23:48

Vi hälsar Max Yngve välkommen till Jodacon! Max kommer arbeta som handläggande konstruktör och kommer närmast från Pöyry Sweden AB i Norrköping.