Om Jodacon Engineering AB

Jodacon Engineering AB startades 2012 i Katrineholm. Vi bedriver konsultuppdrag inom byggteknik med tonvikt på byggnadskonstruktion och projektering. Vi skapar nära, personliga relationer med våra kunder och levererar våra projekt med stort engagemang, hög kvalitet och målmedvetenhet.

Affärsidé

Jodacon ska vara ett lokalt förankrat byggkonsultföretag som erbjuder ett brett sortiment av konsulttjänster inom bygg-och byggindustrisektorn. Primära tjänster är byggnadskonstruktion och projektering.

Vision

Jodacon ska vara kundens första val som leverantör av konstruktionstjänster i Katrineholm med omnejd och vara en kvalitativ resurs för såväl byggentreprenörer och byggindustriföretag i Mellansverige.